Öznur Dirik

Görevi : İktisat Bölüm Sekreteri
E-posta : oznur.dirik ikc.edu.tr

Başa Dön